Nieuwe handreikingen hulp slachtoffers van loverboys

Onder het kopje ‘Over Loverboys’ van hoofdstuk 4 op onze pagina met links is nieuwe informatie te vinden over enkele handreikingen opgesteld door het Landelijk Centrum LVB om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren. De handreikingen bieden nuttige informatie op het gebied van o.a. signalering, opvang en hulp. Deze handreikingen zijn bedoeld voor professionals in de jeugd-lvb  en jeugd-ggz.