Sekslessen voor jongens verplicht?

In een artikel in de Volkskrant vandaag komt naar voren dat met name meisjes voorlichting krijgen, maar jongens niet. Uit onderzoek komt naar voren dat er niet op iedere school seksuele voorlichting wordt gegeven ondanks de verplichting daartoe. Veel scholen lijken in gebreke te blijven.

De nood om goede seksuele voorlichting te geven is hoog. Met de modulair opgebouwde voorlichtingsfilm Lief, Lijf & Leven spreekt KLOS-TV niet alleen jongeren met een licht verstandelijke beperking aan, maar ook jongeren in het algemeen. Juist door de veelzijdigheid en de gestructureerde manier waarop alle facetten van seks en seksuele diversiteit worden belicht, is dit pakket breed inzetbaar.

Door de modulaire opbouw kan er selectief voorlichting gegeven worden aan jongens of aan meisjes. En dat is, zoals blijkt uit het door de Volkskrant geciteerde onderzoek, hard nodig.